Henkilöstö 2015

Valtiokonttorissa työskenteli vuoden 2015 päättyessä 364 henkilöä. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli 338.

Vakituiseen palvelussuhteeseen tuli 14 henkilöä. Määräaikaisia palkattiin 41 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 71 prosenttia.

Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 32 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstökoulutukseen käytettiin keskimäärin 7,7 pv/htv.

Palvelussuhde päättyi eläkkeelle siirtymisen johdosta 11 henkilöllä. Toisen työnantajan palvelukseen Valtiokonttorista siirtyi yhteensä18 henkilöä.

Työtyytyväisyystutkimuksen mukaan työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,4 asteikolla 1–5.

Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 8,6 päivää henkilötyövuotta kohti.